Odling

Här får du följa med oss -
ett år på gården.

På Trossnäs Gård brukar vi 650 hektar mark.

Ca hälften av arealen går åt till bete och foder till djuren på den andra hälften odlar vi havre, vete, ärtor och oljeväxter. Havren säljs och förädlas för att så småningom hamna på frukostborden i form av gröt.
En del av vetet mals på en lokal kvarn i Fagerås och kan köpas i vår butik.

Gula ärtor och gråärt för humankonsumtion kan också köpas i vår butik. Oljeväxterna blir till rapsolja och ärtorna säljs till kolleger som blandar det i fodret till deras djur

Alla våra produkter är så klart ekologiska.

VÅRBRUK

Vårbruket startas normalt i slutet på april, då åkrarna harvas och gödseln från djuren körs ut och ger näring till årets grödor.

När jorden värmts upp av vårsolen börjar vi så. Det är viktigt att kärnorna gror och kommer fort upp ur jorden för att på så sätt komma före ogräsen som inte gillar skugga.

Ibland ger vi ogräsen en omgång med en ogräsharv, annars är det nu bara att hoppas på en sommar med lagom med regn och sol.

På våren sår vi havre, korn och ärtor. Havren blir, om kvalitén tillåter, havregryn. Kornet blir foder till djur, liksom ärtor som innehåller mycket protein.

GRÄSKÖRD

Första gräskörden börjar normalt första veckan i juni men som vanligt är det alltid vädret som avgör, vi behöver helst ha en vecka stabilt väder för att säkra bra kvalitet på vårt foder.

Gräset slås först och läggs ut på tork, därefter strängas det i hop med en strängläggare. Gräset hackas sedan och blåses upp i en vagn som sedan kör hem det till silon där det packas med lastmaskin. När silon är full är det viktigt att täcka ordentligt med plast så att ensileringsprocessen kommer igång. Det gräs som inte ryms i silon pressas till balar som vi säljer.

När silon är full är det viktigt att täcka ordentligt med plast så att ensileringsprocessen kommer igång. Det gräs som inte ryms i silon pressas till balar som vi säljer.

FLERA SKÖRDAR

Gräs växer fort och efter ca 6 veckor är det dags att ta en andra skörd. Samma procedur igen.

Vissa år kan även en tredje skör bli nödvändig annars putsar vi av den och låter den bidra som ett extra näringstillskott till jorden.

Till vår hjälp i grässkörden anlitar vi maskinstationer och lokala entreprenörer. 

SPANNMÅLSSKÖRD

Skördearbetet pågår i augusti och september. Det här är en intensiv period och är mycket beroende av fint väder så att vi får bra kvalité på skörden, och torr fin halm. Halmen använder vi som strö i kornas ligghallar.

Psst

Psst!

Visste du att:

Man kan bygga hus av halm

HÖSTBRUK

Höstbruket innebär jordbearbetning innan vi sår höstgrödor. Höstsäden sår vi första veckan i september, den gror, kommer upp en bit, övervintrar för att till våren fortsätta växa. Höstsådda grödor är i regel vete råg och oljeväxter. En stor del av vår areal vårbearbetas och får därför ligga orörda hela vintern.

Visste du att rapsen sås i måndsskiftet Juli- Augusti och skördas ett år senare.

Nu är det bara att vänta, och än en gång hoppas på att vädergudarna inte ställer till det alt för mycket för våra grödor som vilar under snön, tills vårens värmande sol åter väcker upp dem.

Vill du veta mer om vår odlingsprocess, eller om livet på gården. Tveka inte:

Täckdikning är grunden till ett bra skörderesultat.

Det är en kostbar åtgärd där man behöver låna medel för att finansiera. Vi har även sökt, och fått, stöd från europeiska unionen som delvis bekostar investeringen.