Skogen

Ligger oss väldigt varmt om hjärtat, både som resurs,
rekreation och vid jakt.

Skogens konung

Vi behöver respektera skogen och ta hand om den både för djur- och natur. Om vi inte vidhåller älgbiståndet , kanske denna syn endast är ett minne blott om några år.

Vill du läsa mer om vår filosofi

Skogsavverkning

All avverkning utförs i dag av entreprenörer med moderna maskiner. Vi anlitar även mindre företag som utför diverse skogliga tjänster så som markberedning, plantering och röjning

Jakten sker i egen regi.

Tyvärr har älgbeståndet minskat bl.a på grund av en växande vargstam i länet.

Vildsvinen har etablerat sig på markerna men än så länge har vi varit förskonade från några större skador på våra grödor.

 

Oändliga resurser

Skogen är även ett stort skafferi där vi plockar hem olika delikatesser som kommer väl till pass för höstens och vinterns middagar

Blir du hungrig nu? Passa på att gå in i vår butik och upptäck vårt KRAV certifierade matutbud.